Urvi is Kannada movie release on 17th March 2017. The movie features Shruthi Hariharan, Shraddha Srinath, Shweta Pandit, Achyuyh Kumar, Ananya Bhat, Bhavani Madhukar, Jhanvi, Prabhu Mundkur, Vasuki